VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI*

*vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni

vprašalnik covid-19

Prosimo Vas, da odgovorite na vprašanja!
Vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni:

* V kolikor ste na katerokoli vprašanje odgovorili pozitivno, se PRED OBRAVNAVO NAJPREJ posvetujte z osebnim zdravnikom oziroma ambulanto PO TELEFONU