DELO S PACIENTI S STRAHOM IN DELO S PACIENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

Pacienti s strahom so pacienti, ki zahtevajo več pozornosti in dodatne metode zobozdravstvene oskrbe (psihoterapija, popolno brezbolečinsko delo, delo z laserjem). Za njih si vzamemo več časa in dovolj pozornosti.
Ambulanta za osebe s posebnimi potrebami deluje v sklopu zobozdravstvene oskrbe varovancev CUDV izven rednega urnika samoplačniških pacientov in terja specifično delo in postopke dela.

Foto primeri iz naše ambulante

Delo s pacienti s strahom ter uporaba laserja za brezbolečinsko zdravljenje